Texty písní

Misunderstood - Nepochopení

17. července 2016 v 2:52 | Nerisa
You don´t know us, you distaste/ neznáte nás, jste znechucení
our lives like such a waste/ našimi životy a jaké jsou plýtvání
of the time, spirites and bodies/ časem, duchem a těly
but you know… we are strange buddies/ ale víš, jsme divní kamarádi

We play with danger, burn and swan/ hrajem si s nebezpečím, spálíme se a flákáme se
just a minute and we´re gone/ minutka a už jsme pryč
play some music, staying tuned/ hrajem nějakou hudbu, jsme naladění
we are always misunderstood/ jsme pokaždý nepochopení

We kinda like it, but you know/ docela to žerem, ale víš
we do look like losing control/ vypadáme, že nad tím ztrácíme kontrolu
but we always keep our cool/ jenomže si pořád držíme chladnou hlavu
just happy looking like a fool/ jen jsme šťastní, když jsme za blázny

So here we are/ tak tady jsme
hate the life/ nenávidíme život
in love with death/ jsme zamilovaní do smrti
laughing loud/ smějem se nahlas
and feeling bad/ a cítíme se blbě
do you think/ myslíš
you´ll understand?/ že nás pochopíš?

So here we are/ tak tady jsme
long to be free/ toužíme po svobodě
but right now we really see/ ale teď fakt vidíme
that beeing lost/ že být ztracení
is kind of game/ je druhem hry
and we play it/a hrajeme ji
without shame/ beze studu

We write, we sing, we cry, we dance/ píšem, zpíváme, brečíme, tančíme
living our lives in a trance/ žijem svůj život v transu
Feeling like a little shit/ cítíme se jak malý hovna
just waiting for another hit/ jen čekáme na další ránu

We try so hard, we let all go/ těžce se snažíme, na všechno kašlem
always in love with wrong boy/ vždycky milujem nesprávného kluka
we scream so loud inside our souls/ ječíme tak na hlas ve svý duši
always crave for more heart-holes/ vždycky toužíme po další díře v srdci

We feel so special, feel so down/ cítíme se tak jedineční, cítíme se tak zdrcení
wear wrong faces in wrong town/ nosíme nesprávný tváře v nesprávným městě
we feel so tired of this place/ jsme tak unavení z tohohle místa
and we complain with such grace/ a stěžujem si s takovým půvabem

So here we are/ tak tady jsme
hate the life/ nenávidíme život
in love with death/ jsme zamilovaní do smrti
laughing loud/ smějem se nahlas
and feeling bad/ a cítíme se blbě
do you think/ myslíš
you´ll understand?/ že nás pochopíš?

So here we are/ tak tady jsme
long to be free/ toužíme po svobodě
but right now we really see/ ale teď fakt vidíme
that beeing lost/ že být ztracení
is kind of game/ je druhem hry
and we play it/a hrajeme ji
without shame/ beze studu

We have no fear, fear´s killing us/ nemáme žádný strach, strach nás zabíjí
but that´s the one thing about us/ ale tak to s námi prostě je
we´re never boring, always bored/ nikdy nejsme nudní, pořád se nudíme
and by some - we are adored/a někteří - nás obdivujou

Hurt too bad

17. září 2015 v 21:46 | Nerisa
Another fight, another tears
and I know what all this means
that I´m not ready for love
I´ll never be ready for love

Another screwed conversation
another guilty sensation
all the words I want to say
and will never say anyway

I can´t look you in the eye and say that I need you,
I cannot be so weak, I can´t belive you
´cause I´ve been hurt too bad
too bad to live, to love, to be
in your arms for you to see
how crazy scared I am

Another war without a winner
another feelig I´m a sinner
oh and I know I´m on fire
dying to hopeless desire

I need your touch to calm me down
proud as lion, antic as clown
with all the words I want to say
and will never say anyway

I can´t look you in the eye and say that I need you,
I cannot be so weak, I can´t belive you
´cause I´ve been hurt too bad
too bad to live, to love, to be
in your arms for you to see
how crazy scared I am

It´s not you, I´m afraid it´s me
who can´t be loved
who can´t be seen
lost in pain and drowned in tears
way more loving than it seems

I hope one day I will be better
I will be nice like mild weather
free from despair, free from fear
calm and quiet like ancient seer

Krásný sen

28. června 2014 v 15:06 | Nerisa
Měla jsem krásný sen
chtěla jsem lásku jen
a on mě opustil
roztrhal sen.

Vrať mi můj krásný sen
vrať se zas ke mně sem
nenech mě volat už
došel mi dech.

Ó, tolik doufání!
Ó, tolik zoufání!
A já jsem
chtěla jsem
jen splnit sen.

Ó, tolik bolesti!
Ó, tolik neřesti!
A já jsem
chtěla jsem
jen prožít sen.

Marně jsem volala
stále jsem doufala
ale on nevrátil
můj krásný sen.

Sedím teď na skále
a už má namále
můj život a taky
můj mrtvý sen.

Tmou

9. března 2014 v 16:23 | Nerisa
Ztratila jsem zbytek síly
za mnou stojí už jen víly
za mé sny se rve už snad
jen ta má část, co čeká pád.

Nemám víru v chladné zbraně
tak jen čekám, co se stane
protože nevím, kam dál jít
a jak se cestou nezhroutit.

Já jdu já šlapu černou tmou
nevidím už cestu svou
kráčím vpřed přes temný svět
vedená pouhou touhou.

Znamení mě nějak míjí
moje svědomí se svíjí
a nemám kde zastavit
a kdy se trochu pobavit.

Tak jdu a šlapu černou tmou
nevidím už cestu svou
kráčím vpřed přes temný svět
vedená pouhou touhou.

Mami...

1. března 2014 v 17:04 | Nerisa
Už nejsem malá holčička,
už nemám strach ze světa.
Už nejsem tvoje princezna
a už nechci být zakletá.

Už mě nebaví se ptát
zda-li se smím vůbec smát.
Už ti nechci, mami, lhát
a tvých reakcí se bát.

Bojíš se pustit mě, nechat mě jít,
ale mami, já vím, jak mám žít.
Vyčítáš, popíráš, všechno je zlé...
Tak možná pro tebe, pro mě však ne.
Chtěla bys, abychom zůstaly spolu?
Promiň, mami, ale srážíš mě dolů.

Myslíš, že vrátím se zas domů.
Myslíš, že první obtíž mě srazí.
Myslíš, že budem si stěžovat spolu?
Venku jsou přátelé, ne samí vrazi.

Já chápu, že tak vidíš svět.
Nečekám, že začneš chápat hned...
ale já mám štěstí a chci žít,
ne být s tebou a jen snít.

Bojíš se pustit mě, nechat mě jít,
ale mami, já vím, jak mám žít.
Vyčítáš, popíráš, všechno je zlé...
Tak možná pro tebe, pro mě však ne.
Chtěla bys, abychom zůstaly spolu?
Promiň, mami, ale srážíš mě dolů.
Promiň, mami, ale srážíš mě dolů.

Já už jsem teď dospělá,
za slovem svým si musím stát.
Možná, že jsem pořád mladá,
ale nemusím se bát.

Poslouchám své srdce, mami.
Zodpovědně volím strany.
A vím, na které chci dál stát.
Ať už mě má kdo chce rád.
A tak, víš, už nebudem spolu.
Promiň, mami, ale srážíš mě dolů.

Daredevil

23. února 2014 v 9:13 | Nerisa
My heart is stone
my trust is gone
I´m sentenced to be alone
My mind is trap
no other step
And you´re telling only crap

Ref. You´re daredevil
You dare to tempt me
you´ll regret it
Oh, believe me
That wry smile-
you´re drunk, but why?
All you know ´bout me is a lie

My fate is damned.
I know it´s sad.
And sometimes I feel I´m mad.
And I just wanna to be free.
And who knows what will be?
Do you still dare to love me?

Ref.
Ref.

Mořská víla

16. února 2014 v 12:05 | Nerisa
Jedna z těch dříve nezveřejněných...

Ty malá vílo, dceruško moře,
tvé slzy perly, tvé city hoře.
Ty malá vílo cítíš jen vánek,
zatímco smrtelné zachvátil spánek.
Měsíční svit nad hladinou
opájí tě snovou vidinou
cokoli zříš, dostat nesmíš.
Maličká...

pod rudým sluncem není tvůj svět
špičatý korál, toť je tvůj květ,
kostelní chorál nahradí zpěv
tvůj utrápený.

Maličká vílo, skončila chvíle
kdy jsi za ním plavala míle
není tu víc, nezbývá nic,
za čím se hnát.

Pro lásku k lidem bodají nože,
nechtěj hrad, tvůj domov je moře.
Ty malá vílo, pražádná síla
nemůže zvládnout toho díla
nač o rybu by stál,
jenom by se tě bál,
ty usoužená...

pod rudým sluncem není tvůj svět
špičatý korál, toť je tvůj květ,
kostelní chorál nahradí zpěv
tvůj utrápený.

Maličká vílo, skončila chvíle
kdy jsi za ním plavala míle
není tu víc, nezbývá nic,
za čím se hnát.

Ve víně je pravda

9. února 2014 v 12:05 | Nerisa
Když půlnoc odbije,
jak to tak bývá,
už je jen vzpomínkou to,
jak se stmívá.
Za svitu svící padají hradby
z blízkosti nepřátel
vznikají sudby.
Ref. Až odbijí hodiny
během vteřiny
upiješ vína.
Svět se ti zatočí,
in vino veritas,
pravda je jiná.
Kostky vpřed vrhají
ve vášni hráčské
matou se navzájem
pro plány velikášské.
Za svitu svící
spřádají sny
pro příšti nejasné
společné dny.
Ref.
Ref.

The Druid

26. ledna 2014 v 14:10 | Nerisa
She was a druid.
She loved the wood.
She danced in moonlight.
She understood.
One day she met
a man upset.
She felt strong mercy
so she couldn´t forget.
He wasn´t good.
He wasn´t fair.
Oh how he could
imprison her.
He cut her wings
he stole her joy
The two gold rings
made her his toy.
She missed the wood
since she wasn´t druid.
She sat in prison of stones
she suffered.
One day she tried
jump into tide.
Her chains pull her down.
She lost her pride.
She wasn´t good.
She wasn´t fair.
Oh how much
he missed her.
She broke his heart
so he just cried.
He played his part
without his bride.

Stíny nad Orouhir

19. ledna 2014 v 9:54 | Nerisa
Temné stíny jsou
tam kde slunce zapadá nad Ourouhir
a temné stíny stále jsou
tam kde cítila jsem kdysi mír

Bardi hráli a tančila
jsem na hvězdné obloze
nechápali jaká jsem
a ušklíbali se uboze

Tak jsem se ptala proč jsem tak jiná
že hlavami kroutí jen
vždy jsem tušila, že osud svůj
nezměním děj co děj

Temné stíny jsou
tam kde slunce zapadá nad Ourouhir
a temné stíny sledují
jak mi sebrali můj mír

Kůň mě nesl do země snů
když píseň má zavolala tmu
kůň mě nesl až za obzor
a já poznala vzdor

Směr dávno neznám, však jedu vpřed
přes lesy u Ourouhir
víru hlídám, ve sny věřím
a utíkám z Ourouhir

Temné stíny zmizely
tam kde slunce vychází nad Ourouhir
a světlu cestu uvolnily
a já jinde už hledám mír
 
 

Reklama